第十章|禪修泰語學習

禪修泰語學習

從隆波帕默尊者的法談開示中擷取精華語句, 逐字拆解及分析詞彙。 讓我們一起來深入學習吧! 願您學習愉快!

學習資料十

第十章无论身至何处,苦都如影随形

教學製作:禪修泰語學習工作組

ก็เลยรู้เลยว่า โอ้ย

所以知道是   语气词

ความยากลำบาก 

困难      麻烦 

อะไรที่เรา

事情 连词 我们 

เกลียดชังมัน

讨厌     它们

อยากหนีไปจากมัน

想要 逃离  它们

อะไรเนี่ย

什么 语气词

我们之所以讨厌那些麻烦,想要逃离麻烦

 

เพราะใจเรา

因为  我们

ไม่เป็นกลาง

不是 中立的

是因为我们的心没有保持中立

 

ถ้าใจเราเป็นกลาง

如果  我们  中立的

如果心保持中立

 

เห็นมันเป็น

 它们  

เรื่องธรรมดา

事情 正常的

มันก็แค่นั้นแหละ

它们  只是  强调

งั้นๆ แหละ

它本来的样子

 “ 麻烦” 视为正常现象一 一它本来即如此

 

งัันเราจะสามารถ

那么 我们  能够

อยู่กับกองทุกข์

在一起       

อยู่ได้โดยไม่ทุกข์ 

  可以 不苦地

我们就可以与苦堆在一起,不感觉苦

 

ร่างกายนี้ 

身体 这个

มันเป็นตัวทุกข์ 

    本身 

มันเป็นกองทุกข์

  苦堆

身体本身是苦,属于苦堆(苦的集聚)

 

แต่เราอยู่กับมัน

但是 我们 在一起  

ได้โดยไม่ทุกข์ นะ

可以 不苦地 语气词

但是我们可以与其共处,就不苦

 

ถ้าเราภาวนาเป็น

如果 我们 修行 

如果我们会修行

 

รู้หลักที่

知道 原则 

พระพุทธเจ้าสอน

佛陀 教导

并且理解佛陀所教的核心原则

 

ดูความจริงของมัน

 事实  

ไปเรื่อย อย่าไปดู

 不断地    

แค่ร่างกายเฉย ๆ

只是 身体  仅仅

不停地观察事实,别只是觉知身体

 

ดูให้เห็นร่างกายนี้

看见 身体 这个

มันไม่เที่ยงนะ

 无常的 语气词

还要洞悉到身体是无常的

 

ร่างกายนี้มันมี

身体 这个  

ธรรมชาติที่จะถูก

自然状态 连词  

ความทุกข์บีบคั้นนะ

 逼迫 语气词

身体的自然状态是不断被苦逼迫的

 

ร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุ 

身体 这个   物质

身体只是一团物质

 

มีธาตุไหลเข้า 

 元素 流进

ธาตุไหลออก

元素  流出

而且还有物质在不停地新陈代谢

 

ตอนที่ธาตุไหลเข้าไป

    元素 流进去

มันก็ยังดูดีอยู่

     

当物质进入时,貌似还好

 

ตอนที่ไหลออกมา

      流出来

ดูไม่ได้แล้ว

 不可以 

可是一出来就无法直视了

 

แค่ลมหายใจ

而言 呼吸

以呼吸为例

 

เราหายใจไปในที่

我们 呼吸     

ที่ออกซิเจนเยอะ 

 氧气(oxygen) 多的

อากาศดี

空气 好的

当我们在氧气充足、空气新鲜的地方呼吸时

 

อย่างที่

比如     

วัดหลวงพ่อเนี่ย

寺庙 隆波 语气词

ต้นไม้เยอะ

     多的

比如,隆波的寺庙里,树林茂密

 

ถ้าไม่มีควันไฟ

如果 没有 烟霾    

ข้างนอก

外面

如果没有外面的烟霾

 

ไม่มีกลิ่นขี้ไก่ 

没有  味道 鸡粪

จากโรงเลี้ยงไก่ 

     养鸡场

อะไรพวกนี้

等等 这些

或是附近养鸡场飘来的粪味

 

ในวัดนี้นะ 

 寺庙 这个 语气词

อากาศดีมาก

空气 好的 非常

寺庙的空气是极好的

 

ออกซิเจนเยอะ แล้วก็

氧气 多的  而且

หอมดอกไม้ทั้งวัน

香味      整天

หอมทั้งคืนเลย

香味  整晚  强调

氧气非常充足而且昼夜都有花香

 

หายใจเข้าไป 

呼吸 进去

แหม มันสดชื่น

感叹词  神清气爽

吸气时,哎呀,神清气爽!

 

แต่ลมหายใจ

但是 呼吸

ที่ออกมาเนี่ย

连词 出来 语气词

มันเหม็นละ

 变臭  强调

但呼出的气体就已变臭了

 

เนี่ยของดีๆ 

语气词 东西 好的 

ไหลเข้าไป

流进去

อยู่ในร่างกายเรา

  身体 我们

แป๊บเดียว นะ 

很短的时间 语气词

那么好的东西进到我们身体时间很短

 

ออกมาเป็น

出来  

ของไม่ดีแล้ว

东西 不好的 已经

出来就已经变成不好的东西了

 

อย่างเราจะไปหายใจ 

比如 我们   呼吸

ให้คนอื่นดมเนี่ย

 别人   语气词

เขาจะเอาไหม

   

假如我们呼气给别人闻,他会闻吗?

 

ดีไม่ดีเขาถีบเอา

也许    

ใช่ไหม

对吗

也许会冷不丁一脚踹过来呢,对吗?

 

บอกมานี่ มานี่ มา 

 来这里 来这里 

(假如有人)宣告:来这里,来这里

 

หายใจให้ ให้ดม

呼吸       

หายใจให้ดม แบบนี้

呼吸    像这样

我呼气出来,你来闻一闻

 

ไม่มีใครเอาหรอก

没有     强调

没有人会想要闻的

 

งั้นสิ่งที่ออกจาก

因此 东西 连词 出来 

กายนี้ สกปรก 

身体 这个 脏的

从身体排的东西是脏的,对吗?

 

ไม่น่ารัก

 可爱

ไม่น่าหวงแหน

不值得  紧抓不放

不可爱、不值得占有、不值得紧抓

 

ตัวมันเองก็เต็มไปด้วย

它自己    充满了

ความไม่เที่ยง

无常

เต็มไปด้วยทุกข์

充满了 

它本身充满了无常、充满了苦

 

นั่งอยู่ก็ทุกข์ 

坐着  

เดินอยู่ก็ทุกข์

走着  

นอนอยู่ก็ทุกข์

睡着  

坐也苦、走也苦、躺也苦….

 

กินข้าว นะ

吃饭  语气词

ตอนไม่มีสตินะ

 没有 觉性 语气词

如果用餐时没有觉性

 

กินข้าวรู้สึกมี

吃饭 感觉 

ความสุขนะ

快乐  语气词

ยัดใส่ปาก 

塞东西 放进 嘴巴

เคี้ยวตุ้ย ๆ ๆ

咀嚼 满嘴

就会觉得吃饭有快乐,狼吞虎咽

 

เคี้ยวไม่ทัน

咀嚼 来不及

กลืนไปเลย เนี่ย

吞下去 强调 语气词

อ้าว คำใหม่แล้ว

语气词 一口   

来不及咀嚼就吞了下去,然后再来一口

 

รู้สึกมีความสุขจัง

感觉  快乐  很多的

觉得好开心啊!

 

พอมีสติขึ้นมานะ 

  觉性 起来 语气词 

จะรู้เลย

 知道 强调

可是有了觉性便会知道

 

กระทั่งการกินข้าว

只要 吃饭

ยังเป็นภาระเลย 

    负担 强调

เป็นภาระมากมาย

 负担  非常多的

就连吃饭也是负担,麻烦一大堆

 

ไปบิณฑบาต

 托钵

หาข้าวมากิน

寻找 食物  

首先需要托钵、乞食

 

ไม่ได้มาเลย 

得不到  强调

ก็ลำบาก

  麻烦的

得不到食物,很麻烦

 

ได้มา

得到了

มานั่งฉัน นั่งอะไร

      坐什么

เคี้ยวไปเนี่ยนะ 

咀嚼   强调 语气词

得到了食物,也要坐下来吃和咀嚼

 

注:ฉัน吃,出家人用的词。

 

อุ้ย มันเป็น

语气词   

งานทั้งนั้นเลย 

工作 全部  强调

เป็นงานที่จำเป็น

 工作  必须的  

ต้องทำ

必须 

这全是工作,而且是必须做的

 

หรือจะอึจะฉี่ 

或者  大便  小便

อะไรเนี่ย 

等等  语气词

又或是小便、大便等

 

มันเป็นของต้องทำ 

  事情 必须 

มันเต็มไปด้วย

 充满了

ความลำบาก

麻烦

也是不得不做的事,全都是麻烦

 

บางคนอึยาก 

有人 大便 

ไม่ยอมอึ

 便秘

มันกลุ้มใจอีกนะ

 郁闷  语气词

ลำบาก

麻烦

有些人便溏、便秘,便会郁闷

 

บางคนอึเก่ง

有人 排便 通畅

อึไม่ยอมเลิกเลยนะ

排便 不中断  强调 语气词

有些人排便倒是通畅

 

เดินไม่กี่ก้าว 

    几步

ก็จะอึอีกแล้ว

  大便  

ก็ลำบากอีกแล้ว

 麻烦  

可没走几步就要上厕所,还是麻烦….

 

งั้น ในร่างกายนี้

因此  身体 这个

มีแต่ทุกข์ทั้งนั้น 

只有      全部 

เลยนะ

强调 语气词

因此,这个身体里充斥的全是苦

 

คิดอยากหนี 

  逃离

มันก็หนีไม่ได้

    不可以

想逃却逃不掉

 

อยู่เมืองไทยรู้สึก

  泰国    感觉  

มันทุกข์เหลือเกิน 

        非常

ร่างกายนี้

身体 这个

在泰国时觉得身体是麻烦

หนีไปอยู่ดูไบ

逃去   迪拜

มันก็ยังทุกข์อีก

    仍然

即使到迪拜,它同样还是苦

 

นี่ไม่เกี่ยวกับ

  关联

การเมืองนะ

政治  语气词

นี่ยกตัวอย่าง

 举例子

这与政治无关,只是举例

 

หนีไปอยู่ไหน

逃去  哪里

มันก็ยังทุกข์อีกนะ

    仍然 语气词

无论逃到哪里都是苦

 

เพราะฉะนั้น

因此

เอาตัวทุกข์ไปด้วย 

携带  本身  随身

苦是如影随形的一一

 

เอาร่างกายที่

带着 身体 连词

เป็นตัวทุกข์ไปด้วย

  本身      随身

(因为我们)将 “体即是苦” 的身体随时携带着

 

注:เอาไปด้วย随身携带

 

นี้ถ้ามีสติ

现在 如果  觉性

มีปัญญา

 智慧

เอาเข้าจริงๆ

真地

如果真正有了觉性与智慧

 

ก็รู้เลยนี่มันตัวทุกข์

 知道 强调   本身 

就会明白身即是苦

 

เราก็อย่าไปทุกข์

我们  别去 

กับมันซิ

  语气词

但是,我们不要因身而受苦

 

ดูลงไป

 下去

จนกระทั่งมันเห็นว่า 

直到 来到   看见 连词

ร่างกายนี้มันทุกข์ 

身体 这个  

อย่างนี้แหละ 

像这样  语气词

มันธรรมดา

 正常的

持续地观察直至领悟到一一此身苦是正常的

 

พอมันเห็นว่า

一旦  看到 连词

ธรรมดามันทุกข์

正常的  

ธรรมดามันเป็น

正常的  

อย่างนี้แหละ

像这样 语气词

一旦领悟到身苦是正常的、自然的,本来就是这样的

 

ใจมันยอมรับได้นะ 

  愿意 接受 可以 语气词

ใจจะไม่ทุกข์อีกแล้ว

  不苦  

心愿意接受了,心就再不会(因身而受)苦。

學習資料十
學習資料十
公益禪修泰語學習 誠意聲明

此分享純屬公益,
謹以此供養三寶。
資料是泰國師姐和小編們個人學習所用,
分享出來利益更多的求法者。
因為跨越語種,水平有限,
錯漏之處懇請海涵包容。

修行就是那麼簡單,只需要以身的本來面目知道身,以心的本來面目知道心。 ~隆波帕默尊者